Riolering

In de gemeente Nissewaard hebben we een gescheiden riolering: dit type riolering voert 2 verschillende waterstromen gescheiden van elkaar af. Zo loopt afvalwater door een andere buis dan het relatief schone hemelwater. Afvalwater omvat water dat thuis wordt doorgespoeld en vervuild is. Hemelwater bestaat onder andere uit regen, hagel en sneeuw.

Het afvalwater wordt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie geleid, terwijl het hemelwater rechtstreeks naar het oppervlaktewater (sloten) stroomt. We willen inwoners daarom vragen om zo min mogelijk hun auto op straat te wassen. Op die manier kunnen olie- en zeepresten namelijk via de straatkolken rechtstreeks in het oppervlaktewater terechtkomen, wat schadelijk is voor het milieu. Je kunt de auto in de wasstraat, of op een onverharde ondergrond wassen.

Straatkolken reinigen

Arco reinigt de openbare straatkolken in de gemeente Nissewaard namens Reinis. De straatkolken in de gemeente Nissewaard worden elk jaar machinaal of met de hand gereinigd. Dit zorgt ervoor dat het kolkenstelsel het water goed kan afvoeren en er geen plasvorming op straat ontstaat. Tijdens de reiniging worden eventuele gebreken en schades vastgelegd en door de gemeente gerepareerd. Tevens kijken we ook naar vervuiling die niet in de kolk thuis hoort. Worden bijvoorbeeld chemische stoffen aangetroffen, dan wordt daar een melding van gemaakt. Arco reinigt de openbare kolken (eigendom van gemeente Nissewaard) in de achterpaden met de hand.

Planning

Via deze link kun je onze kolkenreinigingsplanning inzien. Zo weet je wanneer wij bij jou in de buurt de straatkolken reinigen. Als wij in jouw buurt bezig zijn, willen wij je vragen om de auto niet op of voor een straatkolk te parkeren. Als een kolk wordt geblokkeerd, moeten wij op een later tijdstip terugkomen om te controleren of de kolk dan wel bereikbaar is. Dat kost veel tijd.