De afvalbarometer is een middel om het afvalgebruik in Nissewaard inzichtelijker te maken. De afvalbarometer geeft de scheidingscijfers in kilogrammen van de huishoudelijke afvalstromen per inwoner per maand weer. Hieronder vallen Glas, Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), Oud Papier en Karton (OPK), Plastic, Metaal en Drankverpakkingen (PMD) en restafval. Verder wordt het huidige scheidingspercentage gecommuniceerd.

Van Afval Naar Grondstof

Reinis heeft samen met de gemeente Nissewaard een ambitie. Het aantal kilo’s restafval per inwoner moet verder worden teruggedrongen. Voor 2026 is 100 kg restafval per persoon per jaar het streven. Om dit te kunnen realiseren, is informatie delen over het afvalgebruik van belang. Niet alle inwoners hebben voldoende inzicht in de effecten van de afvalverwerking op de afvalstoffenheffing. Op restafval zit verbrandingsbelasting. Afval beter en meer scheiden, vermindert dus niet alleen het restafval, maar brengt ook meteen het kostenniveau omlaag. Dit leidt uiteindelijk tot een lagere of minder sterk stijgende afvalstoffenheffing.

De afvalbarometer laat ook zien dat elke bijdrage telt. Hoe meer mensen beter en meer scheiden, hoe meer grondstoffen worden bespaard. Zo werken wij samen aan een schoon en leefbaar Nissewaard.

Elke 3e/4e week van de maand, zal er een nieuwe afvalbarometer toegevoegd worden. Houd deze pagina dus goed in de gaten!