Bio-afval inzameling laagbouw

Vanaf 2024 stelt de herziene Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2018/851) vast dat bioafval gescheiden moet worden ingezameld door gemeenten en inzamelaars. Voor de meeste laagbouwwoningen bieden wij in de gemeente Nissewaard al sinds 2016 groene rolcontainers aan voor het GFT. De rest van de laagbouw moet nu ook voldoen aan deze wettelijke verplichting. Voor de laagbouwwoningen die nu ook een groene rolcontainer aangeboden krijgen, zijn er clusterplaatsen gemaakt. Op deze clusterplaatsen kunnen inwoners op de dag van lediging, vóór 07:30, hun GFT-minicontainer aanbieden.

Clusterplaatsen de Waaier:

Clusterplaatsen Landgoed:

Clusterplaatsen Vierambachten:

Clusterplaatsen ‘t Land:

Clusterplaatsen Karperveen:

Clusterplaatsen Groenewoud:

Clusterplaatsen Scherpgras:

Clusterplaatsen de Haven: