Vanaf 1 november wordt speelgoed, wat gebracht wordt naar de Stadswerf en/of het mobiel milieustation, apart gehouden. Het apart gehouden speelgoed wordt ter beschikking gesteld aan de stichting Speelgoedbank Zuid-Hollandse Eilanden.

Volgens het Kansfonds leven 421.000 kinderen in Nederland onder de armoedegrens en moeten gezinnen rondkomen van een klein budget. Speelgoed is geen eerste levensbehoefte, maar door te spelen kunnen kinderen zich ontwikkelen. Ieder kind heeft het recht om te spelen, ongeacht de financiële situatie van de ouders! Voor deze kinderen is een cadeau met hun verjaardag of een cadeautje met de feestdagen niet vanzelfsprekend, laat staan zomaar iets tussendoor.

De Speelgoedbank wil deze kinderen helpen en hun leven leuker maken! De Speelgoedbank wil beschikbaar zijn voor alle kinderen die in armoede leven in de maatschappij, ongeacht nationaliteit, politieke overtuiging of religie van de gezinnen waarin zij leven.

Door het verstrekken van speelgoed heeft de Speelgoedbank als doelstelling om de armoede in Nissewaard te bestrijden. Doordat het speelgoed opnieuw verstrekt wordt door de Speelgoedbank, wordt het speelgoed hergebruikt. Dit is een goed initiatief voor kinderen maar ook nog eens een duurzaam initiatief!

De Speelgoedbank is voortdurend op zoek naar tweedehands speelgoed in goede staat. Op iedere zolder en iedere kinderkamer is vaak speelgoed aanwezig wat niet meer wordt gebruikt. De Speelgoedbank wil dit speelgoed graag in ontvangst nemen. Reinis helpt hen daarbij! Dus heeft u thuis nog goed speelgoed liggen, breng dit dan vanaf 1 november naar de Stadswerf en/of het mobiel milieustation. Zo maken we samen ieder kind in Nissewaard blij!

In het uitgiftecentrum van de  Speelgoedbank wordt gratis speelgoed verstrekt aan gezinnen die dat nodig hebben. Om te bepalen wie er in aanmerking komt voor gratis speelgoed, werkt de Speelgoedbank met het principe van doorverwijzing. Het gezin met een behoefte aan speelgoed moet een doorverwijzing krijgen naar de Speelgoedbank door een erkende hulpverlener. Het is van belang dat het gezin met behoefte aan speelgoed zelf zorg draagt voor het verkrijgen van een dergelijke ingevulde doorverwijsbrief. Het uitgiftecentrum bevindt zich aan de Nieuwstraat 143-145 in Spijkenisse. Met een doorverwijsbrief van een hulpverlener in uw bezit kunt u terecht bij de Speelgoedbank. U kunt op dat moment een afspraak maken met de Speelgoedbank. Dit kan telefonisch via 06-28 58 45 75 of per e-mail speelgoedbankzuidhollandzuid@gmail.com.

Stichting Speelgoedbank Zuid-Hollandse Eilanden is ANBI geregistreerd. Dit houdt in dat de Speelgoedbank zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Meer informatie kunt u vinden op: www.speelgoedbankzhe.nl.