Veelgestelde vragen

Maatregelen tegen coronavirus

Is het Klanten Contact Centrum (KCC) open?
Ja, de bereikbaarheid van het Klanten Contact Centrum blijft ongewijzigd. U kunt het KCC telefonisch (0181 – 612864) bereiken op werkdagen tussen 07:30 uur en 16:00 uur. En per mail: info@reinis.nl. Tijdens uw bezoek aan het KCC houden wij i.v.m. het coronavirus gepaste afstand.
Kan ik naar de Stadswerf?
Ja, maar mocht het niet noodzakelijk zijn dan verzoeken wij u dringend om uw bezoek aan de Stadswerf uit te stellen. Om klantcontact zoveel als mogelijk te vermijden wordt de toegang tot de Stadswerf gereguleerd. Dit betekent dat er maximaal 10 voertuigen gelijktijdig worden toegelaten tot de Stadswerf.
Wordt het afval gewoon opgehaald?
Ja, het huishoudelijk afval wordt ingezameld zoals u gewend bent. Reinis blijft de containers en minicontainers legen volgens de reguliere planning en route. Het is belangrijk om uw minicontainer op de ophaaldag voor 07:30 uur buiten klaar te zetten.
Welke maatregelen neemt Reinis zelf?
Reinis houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauw in de gaten. Om verspreiding van het coronavirus te beperken hebben we binnen Reinis preventieve maatregelen genomen en volgen onze medewerkers de hygiëne maatregelen zoals geadviseerd door het RIVM.

Grofvuil

Wat kost het ophalen van grofvuil?
We brengen minimaal 1 m3 (kubieke meter) in rekening. De eerste m3 kost € 22,40. Voor elke extra m3 wordt € 6,35 in rekening gebracht. Maximaal mag er 5 m3 worden aangemeld.
Is er een gratis alternatief voor het betaald ophalen van grofvuil?
Alle huishoudens in Nissewaard die afvalstoffenheffing betalen ontvangen een afvalpas. Deze afvalpas geeft toegang tot de Stadswerf. Inwoners van Nissewaard kunnen zeven dagen per week grofvuil inleveren op de Stadswerf. Of gebruikmaken van het mobiel milieustation. Het mobiel milieustation is de kleine versie van de Stadswerf. Het mobiel milieustation staat op verschillende locaties en tijden in heel Nissewaard. Inwoners van Nissewaard kunnen kleine hoeveelheden afval gratis inleveren bij het mobiel milieustation.
Hoe laat moet het grofvuil buiten staan?
Op de ophaaldag ’s ochtends om 7.30 uur.
Let op: als u het grofvuil de avond ervoor al buiten plaatst, loopt u kans op een bekeuring door de handhaving van gemeente Nissewaard.
Kan ik grofvuil alleen digitaal melden?
Het hele systeem is ingericht op digitaal bestellen en betalen. Dat werkt ook het snelst. Daarnaast is er een mogelijkheid om bij de receptie van Reinis een melding te doen. De factuur moet dan op kantoor van Reinis per PIN worden betaald. Er wordt dan ook gelijk een datum afgesproken wanneer het grofvuil wordt opgehaald.
Wanneer wordt het grofvuil opgehaald?
Het grofvuil wordt de eerstvolgende dinsdag na betaling opgehaald. We kunnen helaas geen tijdstip aangeven. Dat is afhankelijk van het aantal meldingen en de route.
Wat gebeurt er als anderen afval bij mijn grofvuil leggen?
Reinis neemt alleen het grofvuil mee wat is aangemeld en waarvoor is betaald. Het overig grofvuil blijft liggen. Reinis maakt hier een melding van bij de handhaving van gemeente Nissewaard.
Wat moet ik doen als er afval wordt bijgeplaatst?
U kunt een melding maken bij de handhaving van gemeente Nissewaard. Zij zijn bevoegd om de daders te bekeuren.
Moet ik betalen voor afval dat wordt bijgeplaatst?
Nee. Als het aannemelijk is dat u zelf te weinig kubieke meters heeft aangegeven bij de melding dan laat de Reinis medewerker het afval staan. Het kantoor van Reinis neemt vervolgens contact op met u.
Hoeveel is een kubieke meter (m3)?
Een kubieke meter is de inhoud van een 1 meter x 1 meter x 1 meter. We vragen u een inschatting te maken. We brengen altijd minimaal 1 m3 in rekening. Maximaal mag er 5 m3 worden aangeboden per afspraak.
Wat als ik de ophaalkosten voor grofvuil niet kan betalen?
Dan heeft u de mogelijkheid om het grofvuil met uw afvalpas naar de Stadswerf te brengen. Als dit niet mogelijk is door omstandigheden, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nissewaard.
Kan ik grofvuil laten ophalen buiten de vaste ophaaldag?
Nee. Dinsdag is de enige ophaaldag.
Hoe moet ik mijn grofvuil aanbieden?
Dat is afhankelijk van het soort grofvuil. Onderstaand zijn de aanbiedregels van diverse soorten grofvuil uitgelegd. Twijfelt u of staat er een grofvuil soort niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met het kantoor van Reinis (tel. 0181 – 612864).

– Op de afgesproken ophaaldag moet het grofvuil buiten op straat (niet in uw tuin) staan;
– Meubels of huisraad (stoelen, bankstellen, kasten en tafels) mogen, mits ze van hout met bekleding zijn, in zijn geheel worden aangeboden;
– Vloerbedekking niet langer dan 1,50 meter in draagbare rollen, of in dozen of zakken;
– Hout (takken en balkjes tot 15 cm dikte, latten, planken) niet langer zijn dan 1,50 meter en gebundeld in draagbare bundels niet zwaarder dan 20 kilo takken;
– Laminaat niet langer dan 1,50 meter bundelen;
– Stammen niet dikker zijn dan 15 à 20 cm en niet langer dan 50 cm. Platen (hout, kunststof) niet breder dan 1,50 meter (i.v.m. ingang van perswagen);
– Groen afval niet langer dan 1,50 meter bundelen;
– Bielzen alleen als ze verrot/verpulverd zijn en niet langer dan 50 cm zijn;
– Luxaflex/droogmolen moeten worden opgebonden (tegen het uit elkaar vallen). Van een luifel (metaal tot 2 meter) moet het doek (= brandbaar) eraf;
– Radiator tot 2 meter, anders zelf verkleinen of zelf brengen naar de Stadswerf;
– Buizen / rails (tot 2 meter) en in draagbare bundels niet zwaarder dan 30 kilo;
– Zonwering niet langer dan 2 meter, anders zelf verkleinen of zelf brengen de Stadswerf.

Mobiel milieustation

Wat is het mobiel milieustation?
Het mobiel milieustation is de kleine versie van de Stadswerf. Het mobiel milieustation staat op verschillende locaties en tijden in heel Nissewaard. Klik hier voor het mobiel milieustation rooster. Inwoners van Nissewaard kunnen kleine hoeveelheden afval gratis inleveren bij het Mobiel Milieustation. Naast het inleveren van diverse afvalstoffen kunt u ook al uw afvalinzameling gerelateerde vragen stellen aan de werknemers van het mobiel milieustation!
Wat kan ik inleveren bij het mobiel milieustation?
U kunt onderstaande afvalstoffen in kleine hoeveelheden (wat ongeveer in een boodschappentas past) gratis inleveren bij het mobiel milieustation:

– Hout
– Kleine elektrische apparaten
– Metalen
– EPS (Piepschuim)
– Vlakglas
– Karton
– Harde kunststoffen
– Frituuroliën en vet
– Klein chemisch afval (batterijen, lampen, verf enz.)
– Textiel
– Grof huishoudelijk vuil

Worden de Stadswerf tikken van mijn afvalpas gehaald als ik afval inlever bij het mobiel milieustation?
Nee, de regels voor maximaal 8 m3 tikken per afvalpas per kalenderjaar gelden alleen voor de Stadswerf. U kunt onbeperkt uw afval in kleine hoeveelheden inleveren bij het mobiel milieustation.

Stadswerf Nissewaard

Ik ben fysiek niet in staat het grofvuil naar de Stadswerf te brengen. Wat nu?
Wellicht is er in uw sociale netwerk (familie, buren, kennissen) iemand die u kan helpen. Komt u er echt niet uit? Neem dan contact op met gemeente Nissewaard (tel. 14 0181).
Wat gebeurt er met het ingezamelde grofvuil?
Nadat het grofvuil door Reinis is opgehaald, wordt het op de Stadswerf uitgesorteerd en door gespecialiseerde bedrijven verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe producten.
Zijn er kosten verbonden aan de Stadswerf?
Met ingang van 1 januari 2020 zijn de Stadswerf regels aangepast. De afvalpas geeft bezoekers recht op acht gratis tikken per afvalpas per kalenderjaar. 1 tik = maximaal 1 m3 per keer. Inwoners van de gemeente Nissewaard kunnen maximaal 4 extra tikken bijkopen. Betaling geschiedt uitsluitend per PIN. De kosten van een extra tik is vastgesteld op €10.
Waar kan ik textiel inleveren?
U kunt uw textiel inleveren in de hiervoor bestemde container op de Stadswerf en bij het mobiel milieustation. Klik hier voor het mobile milieustation rooster. Naast de Stadswerf en het mobiel milieustation kunt u uw textiel in de daarvoor bestemde textielbakken inleveren.
Wat kan ik naar de Stadswerf brengen?
De afvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers. Aanwijzingen van het personeel dienen hierbij te worden opgevolgd. Op de Stadswerf worden de volgende huishoudelijke afvalstoffen geaccepteerd:

– Papier en karton
– Gasfles
– Hout en tuinhout
– Bomen, planten en struiken
– Piepschuim
– Glas en vlakglas
– Elektrische apparaten
– Grof restafval
– Dakleer
– Metalen
– Asbest
– Frituurvet
– Banden met en zonder velg
– Plastic, blik, drinkpak
– Harde kunststof
– Matrassen
– Puin (gescheiden)
– Huisafval
– Spaarlampen en tl-buizen
– Klein chemisch afval
– Gips
– Kadavers
– Textiel

Wat kan ik niet naar de Stadswerf brengen?
Op de Stadswerf worden de volgende huishoudelijke afvalstoffen geweigerd:
– Grond
– Bouw- en sloopafval
– Kringloopspullen
– Pyrotechnische stoffen zoals vuurwerkafval en scheepsnoodsignalen
(Pyrotechnische stoffen: stoffen of mengsels van stoffen die als doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook of combinaties van dergelijke verschijnselen te produceren)

Mocht het niet duidelijk zijn voor u welke afvalstoffen u naar de Stadswerf kunt brengen. Dan kunt u contact opnemen met het kantoor van Reinis (tel. 0181 – 612864).

Hoeveel keer per jaar kan ik gratis naar de Stadswerf?
U krijgt maximaal acht gratis tikken per afvalpas per kalenderjaar. 1 tik = maximaal 1 m3 per keer. Bij grotere hoeveelheden worden extra tikken van de afvalpas gehaald. Inwoners van de gemeente Nissewaard kunnen maximaal 4 extra tikken bijkopen. Betaling geschiedt uitsluitend per PIN. De kosten van een extra tik is vastgesteld op €10.

Overig

Wat moet ik doen met asbesthoudend materiaal?

Binnen gemeente Nissewaard geldt dat bewoners vooraf een melding maken via het omgevingsloket

U kunt kosteloos een melding maken via het Omgevingsloket.

Bij een normale procedure verloopt de melding via de volgende stappen:

  1. Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht
  2. Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen (Is uw melding mogelijk binnen de wet?)
  3. U hoort binnen 4 weken of u toestemming krijgt

Het is alleen mogelijk om asbesthoudende materialen in te leveren bij de Stadswerf met de verkregen toestemming van de gemeente.

Bekijk de website van de gemeente Nissewaard voor meer informatie over asbestverwijdering.

Waar en hoe kan ik frituurvet of -olie inleveren?
Dat kan bij de balie van KCA-depot op de Stadswerf en bij het mobiel milieustation. Klik hier voor het mobiel milieustation rooster. Giet het afgekoelde gebruikte vet of de olie terug in de originele verpakking of een andere afsluitbare plastic fles. Spoel het in ieder geval niet door de gootsteen of het toilet. Dat is slecht voor het milieu en kan verstoppingen veroorzaken.
Ik heb last van ratten of muizen, kunt u mij helpen?
U kunt bij Reinis doorgeven waar u de ratten heeft gezien. Hier maakt Reinis een melding van. Reinis maakt geen melding van muizen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Bel of mail ons!

Telefoon: 0181 – 612864
E-mail: info@reinis.nl

Staat uw vraag hier niet tussen? Bel of mail ons!

Telefoon: 0181 – 612864
E-mail: info@reinis.nl