Over Reinis

Wij zijn Reinis
De betrokken afvalinzamelaar van alle inwoners in Nissewaard. Wij zetten ons in voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Daar voelen we ons verantwoordelijk voor. Want Nissewaard is een bijzonder mooi gebied in Nederland. Om te wonen, werken en recreëren. Daaraan bijdragen geeft ons werk betekenis. Daar zijn we trots op!

We zijn uitvoerders
Voeren het beleid van de gemeente uit. Op een klantgerichte en klantvriendelijke manier. Proactief en innovatief. Met hart, hoofd en handen. Want we zijn denkers en doeners. Met kennis en kunde. Praktische mensen. Aanpakkers, oppakkers en doorpakkers. Vol passie en toewijding. Dát is wie we zijn en hoe we werken aan een schone en opgeruimde gemeente.

Ja, we zijn begaan met de regio. Betrokken en betrouwbaar
We komen overal. Kennen de weg. Zijn er altijd bij. Op het juiste moment op de juiste plek zijn. Om de inwoners te ontzorgen. Ieder straatje telt. Ieder huishouden doet mee. We staan altijd paraat. Binnen 24 uur staan we op de stoep. Bewegen flexibel mee in het ritme van alle inwoners. Om afval in te zamelen en af te voeren. Op te halen, transporteren en reinigen. Zó houden we de omgeving schoon en leefbaar. Opgeruimd staat netjes!

Dat doen we met ambitie
Met een open mind en een luisterend oor. Willen leren en verbeteren Zo worden we slimmer. Kritischer. Succesvoller. Want de regio ontwikkelt zich. Verandert. Verduurzaamt. Van hoogbouw tot laagbouw. Van verstedelijking tot op het platteland En wij veranderen mee. Denken niet in hokjes. Maar in kansen. Voor de regio. Voor de inwoners. Voor de gemeente.

Schoon en leefbaar Nissewaard
We zijn teamspelers. Werken nauw samen met de gemeente en alle inwoners. Want een schone, veilige en gezonde leefomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarvoor moeten we gedeelde doelstellingen opstellen en realiseren. Om de afvalinzameling zo efficiënt en effectief mogelijk met elkaar te organiseren. Gemakkelijker. Schoner. Duurzamer en betaalbaarder. Daar wordt iedereen beter van! En daar gaan we voor bij Reinis.

Samen werken aan een schoon en leefbaar Nissewaard!