Onkruidbeheersing

Binnen de gemeente Nissewaard is Reinis, in samenwerking met Braber groenvoorziening, verantwoordelijk voor het beheersen van het onkruid. Het behandelen van onkruid met chemische bestrijdingsmiddelen is niet meer toegestaan sinds 2016. De gemeente beheerst het onkruid met milieuvriendelijke methoden zoals branden, borstelen, maaien, stoom en heet water. Deze milieuvriendelijke methoden richten zich op de bovengrondse delen van de onkruiden en niet meer op de wortel. Het plantje wordt niet gedood maar uitgeput. Daarom spreken we van onkruidbeheersing in plaats van onkruidbestrijding.

Onkruidbeheersing

Binnen de gemeente Nissewaard is Reinis, in samenwerking met Braber groenvoorziening, verantwoordelijk voor het beheersen van het onkruid. Het behandelen van onkruid met chemische bestrijdingsmiddelen is niet meer toegestaan sinds 2016. De gemeente beheerst het onkruid met milieuvriendelijke methoden zoals branden, borstelen, maaien, stoom en heet water. Deze milieuvriendelijke methoden richten zich op de bovengrondse delen van de onkruiden en niet meer op de wortel. Het plantje wordt niet gedood maar uitgeput. Daarom spreken we van onkruidbeheersing in plaats van onkruidbestrijding.

Afspraken onkruid openbare ruimte

De gemeente Nissewaard en Reinis hebben afspraken gemaakt over hoeveel onkruid er mag staan in de openbare ruimte. Samen met Braber groenvoorziening waarborgen we een bepaald beeldniveau. In gemeente Nissewaard hanteren wij beeldniveau B. Hierbij wordt de hoeveelheid onkruid (bedekking en hoogte) gemeten. Dit wordt gemeten rondom obstakels (bijvoorbeeld: paaltjes en prullenbakken) en bij bestrating over een gebied van 100 m2. Door de combinatie van milieuvriendelijke onkruidbeheersingsmethoden en beeldniveau B mag er een bepaald percentage onkruid per vierkante meter staan totdat er maatregelen genomen zullen worden. Dit betekent dat er dus altijd een beetje onkruid zichtbaar is, conform de eisen van beeldniveau B.

Uitleg beeldniveaus

Landelijk zijn er de volgende beeldniveaus voor onkruidbeheersing: zeer hoog (A+), hoog (A), basis (B), laag (C) en zeer laag (D). Voor elk van deze niveaus is vastgelegd wat de eisen zijn. Hieronder zijn de beeldniveaus A t/m C toegelicht:

Kwaliteitsniveau Omschrijving Foto
A Er is weinig onkruid
B Er is in beperkte mate onkruid
C Er is redelijk veel onkruid

Samen werken aan een schoon en leefbaar Nissewaard!

Samen met de gemeente Nissewaard zorgen wij voor een schone, leefbare en nette openbare ruimte. Een schone leefomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom vragen we om uw hulp bij het schoonhouden van de openbare ruimte en het beheersen van onkruid. Mocht u een onkruidmelding hebben binnen beeldniveau B of C, dan kunt u het formulier “onkruid melden” invullen.

Onkruid melden

 

Uitleg beeldniveaus

Landelijk zijn er de volgende beeldniveaus voor onkruidbeheersing: zeer hoog (A+), hoog (A), basis (B), laag (C) en zeer laag (D). Voor elk van deze niveaus is vastgelegd wat de eisen zijn. Hieronder zijn de beeldniveaus A t/m C toegelicht:

Kwaliteitsniveau Omschrijving Foto
A Er is weinig onkruid
B Er is in beperkte mate onkruid
C Er is redelijk veel onkruid

Samen werken aan een schoon en leefbaar Nissewaard!

Samen met de gemeente Nissewaard zorgen wij voor een schone, leefbare en nette openbare ruimte. Een schone leefomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom vragen we om uw hulp bij het schoonhouden van de openbare ruimte en het beheersen van onkruid. Mocht u een onkruidmelding hebben binnen beeldniveau B of C, dan kunt u het formulier “onkruid melden” invullen.

Onkruid melden

Voor- en na onkruidbeheersing foto’s