In de grijze mini- of wijkcontainer

Dat is al het overige brandbare afval.
Niet: GFT, PMD (plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons), OPK (oud papier, karton), glas, textiel, puin, grond enz.
Wel: as van open haard en de asbak, honden- en kattenharen, kattenbakkorrels, luiers, stofzuigerzakken, chipszakken met zilverlaag aan de binnenkant.

De minicontainer moet op de ophaaldag om 7.30 uur buiten staan.

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

Doppen van noten, eierschalen, etensresten, gras, stro en bladeren, kamerplaten (zonder kluit), koffie filters en koffiedik, resten van groente, fruit en aardappelen, snijbloemen, snoeiafval (klein) en ander plantenmateriaal, theebladeren en theezakjes. Verpak GFT-afval nooit in plastic zakjes, melkpakken en andere kartonnen drankverpakkingen.

Let op: er zijn speciale plastic vuilniszakken in de handel voor de GFT-bak (de kleine kliko). Op deze zakken staat dat ze biologisch afbreekbaar zijn. Deze mogen nu ook bij het GFT-afval in de container op voorwaarde dat er ook GFT-afval in zit. Hetzelfde geldt voor kleine plastic pedaalemmerzakjes waarop staat dat ze biologisch afbreekbaar zijn.

De groene containers zijn voor gft (groente, fruit en klein tuinafval) blauwe container voor papier en karton, de paarse containers zijn voor pmd (plastic verpakkingen, blik en drankenkartons) en de gele container voor glas.
Koelkasten, matrassen, een bankstel of ander grof huishoudelijk afval (geen grond, puin) kunt u tegen betaling op laten halen . Daarvoor moet u een grofvuil afspraak maken. U kunt via de website 24/7 zelf een grofvuilmelding doen. Het grofvuil wordt op een afgesproken dag opgehaald en u krijgt aanwijzingen hoe u het moet aanbieden.
Kleding en afgedankt textiel kunt u gratis op laten halen. U kunt op werkdagen tussen 7:30 en 16:00 uur een textiel afspraak maken via tel. 0181 – 61 28 64. Via deze website kan dat zelfs 24/7. Op de textielzak die we toesturen staan aanwijzingen. Op de afgesproken dag halen we de zak met textiel dan op.
Bezoekers van de Stadswerf kunnen kringloopspullen aanmelden bij een acceptant (oranje hesje) aanspreken. Zij worden begeleid naar het depot. Wie niet in de gelegenheid is om goederen te brengen, kan deze laten ophalen. Aanmelden kan telefonisch bij Rataplan: 088-8282782. Overigens is het ook mogelijk om kringloopspullen direct bij Rataplan aan te leveren. Het adres is: Groene Kruisstraat 4, 3201CA Spijkenisse. Digitaal aanmelden bij Rataplan kan ook, klik hier.

Overig

Zomertips

• Plaats de container niet in de zon, om snelle afbraak van het GFT-afval te voorkomen.
• Leg proppen krantenpapier op de bodem van de container. Een krant neemt overtollig vocht op en voorkomt dat afval aan de container blijft plakken.
• Wikkel vlees- en visresten in een krant en gooi deze bij warm weer bij het restafval, als het legen van de groene container te lang duurt.
• Leg steeds een laag droog tuinafval of een vel krantenpapier op een laag nat keukenafval in de container.
• Zet de groene container voor GFT bij elke inzamelronde aan de weg, ook als deze niet helemaal vol is.
• Gaat u naar de Stadswerf, dan kunt u daar tussentijds GFT-afval brengen.
• Maak de container regelmatig schoon.
• Laat bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld vakantie, de GFT-container leeg achter.
• Houd het deksel van de GFT-container gesloten om te voorkomen dat vliegen/insecten hun eitjes in het GFT-afval kunnen leggen. Vlees- en visresten zijn een voedselbron voor maden. Schillen van fruit trekken fruitvliegjes aan.
• Het deksel op een kier zetten helpt om de luchtcirculatie op gang te brengen, waardoor bacteriën minder kans krijgen om het rottingsproces (veroorzaker van de stank) op gang te brengen. De laatste twee tips lijken tegenstrijdig. Als u stank wilt voorkomen kunt u de container beter open laten. Is er meer kans op insecten, sluit dan juist de container.

Wintertips

Zet de GFT-container op een niet al te koude plaats (schuur, garage), in elk geval uit de wind.
Bied de GFT-container pas aan vlak voordat deze wordt geleegd (niet de nacht ervoor).
Gebruik geen zout of antivriesvloeistoffen om vastgevroren GFT-afval te ontdooien (dat verstoort het composteerproces).

Klein chemisch afval

Hieronder vallen: accu’s en batterijen, bestrijdingsmiddelen, insecticiden, etsvloeistoffen, fotofixeer en ontwikkelaar, injectienaalden, kwikschakelaars en kwikthermometers, medicijnen, afgewerkte olie en oliefilters, oplosmiddelen: terpentine, thinner, kwastenreiniger en -ontharder, TL buizen, spaarlampen en energiezuinige lampen (sl/pl), verf en afbijtmiddelen, zoutzuur.

Klein chemisch afval mag niet bij het overige afval in de containers worden aangeboden of naast de container worden geplaatst. U dient dat af te geven bij het kca-depot op de Stadswerf aan de Mosterweg 1.

Reinis voert in opdracht van de gemeente Nissewaard de gladheidbestrijding in Nissewaard uit. De afspraken zijn vastgelegd in het strooiplan, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Klik hier voor het strooiplan.
Het Afvalbrengstation van de gemeente Nissewaard is bestemd voor inwoners van de gemeente Nissewaard. Het dagelijks beheer van het Afvalbrengstation is door de gemeente Nissewaard uitbesteed aan NV Reinis. In dit document worden de belangrijkste spelregels inzake een bezoek aan het Afvalbrengstation overzichtelijk weergegeven.