Afval scheiden tips

Om het afval op een goede manier in te zamelen, is het belangrijk dat het afval wordt gescheiden. Zo kunnen we afval hergebruiken.  Op deze pagina vindt u alle tips en informatie over afval scheiden. Samen werken aan een schoon en leefbaar Nissewaard!

Afval scheiden is belangrijk, omdat:

  • het beter is voor het milieu
  • het afval dan op een juiste manier wordt verwerkt
  • gescheiden afval gerecycled kan worden en dat bespaart nieuwe grondstoffen en energie
Door afval te scheiden en te recyclen wordt afval een waardevolle grondstof! Afval bevat waardevolle grondstoffen. En het gaat niet op een grote hoop. Er gaan verschillende verhalen rond over afvalscheiding en -inzameling.

Wij zetten 3 fabels over afval scheiden op een rij en leggen graag uit hoe het wel zit!

Fabel 1: Afval scheiden heeft geen nut, al het gescheiden afval komt op één hoop terecht.

Nee, dit is niet waar en dus een fabel. Alles wat u gescheiden inlevert en door Reinis wordt opgehaald, blijft gescheiden. Gescheiden afval levert veel voordeel op voor het milieu en verlaagt de kosten van afvalinzameling en -verwerking. Gescheiden afval is goedkoper om te verwerken.

“Waar komt de fabel dat al het gescheiden afval op één hoop wordt gegooid vandaan?”.
Als apart ingezameld afval slecht is gescheiden, kan het niet goed worden verwerkt en wordt de lading uiteindelijk afgekeurd. Als er bijvoorbeeld piepschuim tussen het PMD afval zit, dan wordt de lading afgekeurd en verbrandt als restafval in plaats van PMD afval. Het is dus belangrijk om afval zorgvuldig te scheiden.

Fabel 2: Waarom heb ik veel minicontainers? Ze kunnen het afval toch net zo goed achteraf scheiden.
Nee, dit is niet waar en dus een fabel. Nascheiding is niet voor elke afvalstroom de oplossing. Papier, GFT, textiel en glas kan alleen gerecycled worden als het gescheiden is ingezameld. Papier en textiel dat tussen het restafval zit, kan niet worden gerecycled omdat het nat en vies wordt. GFT in het restafval plakt vast aan ander afval en is daardoor slecht te scheiden. Het scheiden van deze afvalstromen is daarom nodig. De discussie bron- of nascheiding van PMD staat ter discussie. In gemeente Nissewaard is gekozen voor bronscheiding en daarom wordt PMD apart aan huis ingezameld. Bronscheiding van PMD levert een hogere kwaliteit van PMD en draagt bij aan beter hergebruik materialen wat goed is voor de ciruclaire economie.

Fabel 3: Afval scheiden kost meer dan het oplevert.

Nee, dit is niet waar en dus een fabel. Afval scheiden is waardevol. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Ingezameld papier, glas, metaal en textiel leveren geld op: daarmee gaan de kosten van het inzamelen en verwerken naar beneden. Het inzamelen en recyclen van GFT tot bioproducten is (nog) niet voldoende kostendekkend, maar wel goedkoper dan verbranden. Voor het milieu is recyclen in elk geval beter dan verbranden!

Fabel 1

Nee, dit is niet waar en dus een fabel. Alles wat u gescheiden inlevert en door Reinis wordt opgehaald, blijft gescheiden. Gescheiden afval levert veel voordeel op voor het milieu en verlaagt de kosten van afvalinzameling en -verwerking. Gescheiden afval is goedkoper om te verwerken.

“Waar komt de fabel dat al het gescheiden afval op één hoop wordt gegooid vandaan?”.
Als apart ingezameld afval slecht is gescheiden, kan het niet goed worden verwerkt en wordt de lading uiteindelijk afgekeurd. Als er bijvoorbeeld piepschuim tussen het PMD afval zit, dan wordt de lading afgekeurd en verbrandt als restafval in plaats van PMD afval. Het is dus belangrijk om afval zorgvuldig te scheiden.

Fabel 2
Nee, dit is niet waar en dus een fabel. Nascheiding is niet voor elke afvalstroom de oplossing. Papier, GFT, textiel en glas kan alleen gerecycled worden als het gescheiden is ingezameld. Papier en textiel dat tussen het restafval zit, kan niet worden gerecycled omdat het nat en vies wordt. GFT in het restafval plakt vast aan ander afval en is daardoor slecht te scheiden. Het scheiden van deze afvalstromen is daarom nodig. De discussie bron- of nascheiding van PMD staat ter discussie. In gemeente Nissewaard is gekozen voor bronscheiding en daarom wordt PMD apart aan huis ingezameld. Bronscheiding van PMD levert een hogere kwaliteit van PMD en draagt bij aan beter hergebruik materialen wat goed is voor de ciruclaire economie.

Fabel 3

Nee, dit is niet waar en dus een fabel. Afval scheiden is waardevol. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Ingezameld papier, glas, metaal en textiel leveren geld op: daarmee gaan de kosten van het inzamelen en verwerken naar beneden. Het inzamelen en recyclen van GFT tot bioproducten is (nog) niet voldoende kostendekkend, maar wel goedkoper dan verbranden. Voor het milieu is recyclen in elk geval beter dan verbranden!

Groente-, fruit – en tuinafval (GFT)

Algemeen

Groente-, fruit- en tuinafval bestaat uit keukenafval zoals etensresten en groente- en fruitschillen. Maar bestaat ook uit tuinafval zoals gemaaid gras en bladeren. GFT wordt verwerkt tot compost en biogas.

Wat mag wel bij het GFT afval?
– Etensresten (ook botjes en graten)
– Gras, stro, zaagsel en bladeren
– Kamerplanten (zonder kluit)
– Koffiedik en -filters
– Resten van groenten en fruit
– Snijbloemen en klein snoeiafval
– Kattenbakkorrels MET milieukeur
– Biologisch afbreekbare plastic zakjes
Wat mag niet bij het GFT afval?
– Grond en (vogel)zand
– Grint, steen en puin
– Luiers
– Kattenbakkorrels ZONDER milieukeur
– Houtskool en asresten
– Koffiepads

Oud papier en karton (OPK)

Algemeen

Oud papier en karton is een afvalstroom dat als materiaal goed te hergebruiken is. Het is een goede grondstof voor het maken van nieuw papier en karton. Papier kan tot zeven keer worden hergebruikt.

Wat mag wel bij het OPK afval?
– Papier met nietjes, paperclip of plakband
– Eierdozen
– Karton (klein gemaakt)
Wat mag niet bij het OPK afval?
– Ordners en ringbanden
– Pakken voor zuivel of sap
– Nat en vuil papier en karton
– Behang

Glas

Algemeen

Glas kan eindeloos worden gerecycled. Glazen flessen en potjes van eten, drank, babyvoeding, parfum of cosmetica. Iedere inwoner van Nissewaard heeft glas verpakte producten in huis. De glazen flessen en potten van deze producten (verpakkingsglas) gooien we in de glasbak. Van de glasscherven worden weer nieuwe glazen flessen en potjes gemaakt

Wat mag wel bij in de glasbak?
– Glazen flessen en potjes inclusief dop, kurk, deksel, etiket en restjes
Wat mag niet in de glasbak?
– Andere glassoorten: drinkglazen, schalen, vuurvast glas, kristal en vensterglas

Plastic-, metalen – en drankverpakkingen (PMD)

Algemeen

Plastic-, metalen- en drankverpakkingen zijn waardevolle grondstoffen waar nieuwe materialen en producten worden gemaakt. Van PMD afval wordt bijvoorbeeld nieuw blik gemaakt. Inwoners van gemeente Nissewaard kunnen alle plastic-, metalen- en drankverpakkingen in één zak verzamelen en weggooien in de PMD container. Met een paar simpele vuistregels is al een prima resultaat te boeken wat betreft het reduceren van uw restafvalstroom. Deze vuistregels en de wel/niet PMD lijst kunt u onderstaand op deze pagina vinden.

Wat mag wel bij het PMD afval?
Plastic verpakkingen
– Flessen, flacons en bekertjes
– Kuipjes, tubes, potjes, deksels
– Zakken en folies

Metalen verpakkingen
– Blikjes van frisdrank, honden- en kattenvoer
– Soep- en groenteblikken
– Deksels, tubes, doppen
– Aluminium schaaltjes en bakjes

Drankverpakkingen
– Pakken voor sap en zuivel
– Drinkpakjes voor kinderen

Wat mag niet bij het PMD afval?
– Geen verpakkingen met inhoud of restjes
– Geen andere plastic producten zoals speelgoed
– Geen chemisch afval
– Geen piepschuim
– Geen doordrukstrips
– Geen restafval, glas, papier, GFT, textiel en luiers
– Geen (chips)zakken met aluminum laagje
– Geen landbouwfolie (landbouwfolie is bedrijfsafval)

Regel 1 Consumentenverpakking

De eerste vuistregel is dat het altijd om lege consumenten verpakkingen gaat. Dus geen gebruiksvoorwerpen, speelgoed, afdekplastic of hele grote zakken. De sorteer installaties kunnen daar niet mee omgaan.

Regel 2 Plastic, Metaal en Drankenkartons

Vuistregel twee is in het achterhoofd te houden waar de letters PMD voor staan:
Plastic verpakkingen
Metalen verpakkingen (alle soorten blikjes)
Drankenkartons.

Regel 3 Uitzonderingen

Plastic verpakkingen met een opgedampt metaal laagje zijn niet meer te scheiden en het plastic is onbruikbaar geworden voor recycling. Dit moet dus helaas bij het restafval. De chipszak is het meest voorkomende voorbeeld.

Regel 4

Laatste regel: als u twijfelt dan kiest u voor restafval.

Klik hier voor meer tips.
Klik hier voor een filmpje over de verwerking van PMD

Groente-, fruit – en tuinafval (GFT)

Algemeen

Groente-, fruit- en tuinafval bestaat uit keukenafval zoals etensresten en groente- en fruitschillen. Maar bestaat ook uit tuinafval zoals gemaaid gras en bladeren. GFT wordt verwerkt tot compost en biogas.

Wat mag wel bij het GFT afval?
– Etensresten (ook botjes en graten)
– Gras, stro, zaagsel en bladeren
– Kamerplanten (zonder kluit)
– Koffiedik en -filters
– Resten van groenten en fruit
– Snijbloemen en klein snoeiafval
– Kattenbakkorrels MET milieukeur
– Biologisch afbreekbare plastic zakjes
Wat mag niet bij het GFT afval?
– Grond en (vogel)zand
– Grint, steen en puin
– Luiers
– Kattenbakkorrels ZONDER milieukeur
– Houtskool en asresten
– Koffiepads

Oud papier en karton (OPK)

Algemeen

Oud papier en karton is een afvalstroom dat als materiaal goed te hergebruiken is. Het is een goede grondstof voor het maken van nieuw papier en karton. Papier kan tot zeven keer worden hergebruikt.

Wat mag wel bij het OPK afval?
– Papier met nietjes, paperclip of plakband
– Eierdozen
– Karton (klein gemaakt)
Wat mag niet bij het OPK afval?
– Ordners en ringbanden
– Pakken voor zuivel of sap
– Nat en vuil papier en karton
– Behang

Glas

Algemeen

Glas kan eindeloos worden gerecycled. Glazen flessen en potjes van eten, drank, babyvoeding, parfum of cosmetica. Iedere inwoner van Nissewaard heeft glas verpakte producten in huis. De glazen flessen en potten van deze producten (verpakkingsglas) gooien we in de glasbak. Van de glasscherven worden weer nieuwe glazen flessen en potjes gemaakt

Wat mag wel bij in de glasbak?
– Glazen flessen en potjes inclusief dop, kurk, deksel, etiket en restjes
Wat mag niet in de glasbak?
– Andere glassoorten: drinkglazen, schalen, vuurvast glas, kristal en vensterglas

Plastic-, metalen – en drankverpakkingen (PMD)

Algemeen

Plastic-, metalen- en drankverpakkingen zijn waardevolle grondstoffen waar nieuwe materialen en producten worden gemaakt. Van PMD afval wordt bijvoorbeeld nieuw blik gemaakt. Inwoners van gemeente Nissewaard kunnen alle plastic-, metalen- en drankverpakkingen in één zak verzamelen en weggooien in de PMD container. Met een paar simpele vuistregels is al een prima resultaat te boeken wat betreft het reduceren van uw restafvalstroom. Deze vuistregels en de wel/niet PMD lijst kunt u onderstaand op deze pagina vinden.

Wat mag wel bij het PMD afval?
Plastic verpakkingen
– Flessen, flacons en bekertjes
– Kuipjes, tubes, potjes, deksels
– Zakken en folies

Metalen verpakkingen
– Blikjes van frisdrank, honden- en kattenvoer
– Soep- en groenteblikken
– Deksels, tubes, doppen
– Aluminium schaaltjes en bakjes

Drankverpakkingen
– Pakken voor sap en zuivel
– Drinkpakjes voor kinderen

Wat mag niet bij het PMD afval?
– Geen verpakkingen met inhoud of restjes
– Geen andere plastic producten zoals speelgoed
– Geen chemisch afval
– Geen piepschuim
– Geen doordrukstrips
– Geen restafval, glas, papier, GFT, textiel en luiers
– Geen (chips)zakken met aluminum laagje
– Geen landbouwfolie (landbouwfolie is bedrijfsafval)

Regel 1 Consumentenverpakking

De eerste vuistregel is dat het altijd om lege consumenten verpakkingen gaat. Dus geen gebruiksvoorwerpen, speelgoed, afdekplastic of hele grote zakken. De sorteer installaties kunnen daar niet mee omgaan.

Regel 2 Plastic, Metaal en Drankenkartons

Vuistregel twee is in het achterhoofd te houden waar de letters PMD voor staan:
Plastic verpakkingen
Metalen verpakkingen (alle soorten blikjes)
Drankenkartons.

Regel 3 Uitzonderingen

Plastic verpakkingen met een opgedampt metaal laagje zijn niet meer te scheiden en het plastic is onbruikbaar geworden voor recycling. Dit moet dus helaas bij het restafval. De chipszak is het meest voorkomende voorbeeld.

Regel 4

Laatste regel: als u twijfelt dan kiest u voor restafval.

Klik hier voor meer tips.
Klik hier voor een filmpje over de verwerking van PMD

Twijfelt u nog steeds welk afval in welke bak hoort? Zou u graag tips willen hoe u het beste uw afval kan scheiden? Of heeft u een andere vraag? Stuur dan een mailtje naar onze afvalcoach: afvalcoach@reinis.nl.