Openingstijden Stadswerf
werkdagen van 7.30 tot 16.oo
zaterdag van 7.30 tot 15.oo

afvalkalender t/m dec. 2016
Weeronline.nl - Meer weer in Spijkenisse

In 2017 gaat de afvalinzameling in Nissewaard veranderen. In zeven fasen wordt het ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd in de laagbouw en voor de hoogbouw krijgt een groot deel van de ondergrondse containers voor restafval een andere bestemming. Klik hieronder om het filmpje met uitleg te starten.

Nieuws

PMD = plastic verpakkingen + blikjes + drankkartons

In de kernen Spijkenisse en Hekelingen zijn de oranje ondergrondse containers voor plastic verpakkingen omgekat naar PMD. In deze container mogen naast plastic verpakkingen voortaan ook metaal (blikjes) en drankkartons. De ondergrondse containers hebben een paarse bies met daarop de symbolen van een petfles, een blikje en een drinkpakje met een rietje.

Om te bepalen wat er wel en niet bij het PMD mag, is de website van de Recyclemanager een handig hulpmiddel. Op deze site staat de Recyclewijzer en ook  ook linkjes om de Recyclemanager-app te downloaden.
Vul in de Recyclewijzer of in de app bijvoorbeeld ‘spuitbus’ in en dan geeft deze aan dat een lege spuitbus bij het PMD mag en een gevulde bij het restafval moet. Bij twijfel: restafval ! Let op: nog niet alle locaties voor het wegbrengen van afval staan in de app !

Er is ook een lijst beschikbaar, waarop te lezen staat wat er bij PMD hoort. Klik hier voor een overzicht. Maar ook hier geldt: bij twijfel: restafval !

In de kernen van voormalig Bernisse wordt nog gesproken met inzamelaar Van Gansewinkel over het opschalen van plastic naar PMD.

Nieuwe methode onkruidbeheersing

Sinds 31 maart 2016 mogen de gemeenten het onkruid in het openbaar gebied niet meer met chemische middelen bestrijden. In Nissewaard is begonnen met de toepassing van verschillende milieuvriendelijke methoden.

onkruid4Het onkruid wordt aangepakt met borstelen, branden en het gebruik van stoom en heet water. Omdat het plantje niet wordt gedood, maar uitgeput, spreken we ook niet meer van onkruidbestrijding, maar onkruidbeheersing. Deze aanpak geeft ook een groener beeld.

Meer inzet
Machines behandelen de grotere vlakken, moeilijk bereikbare plekken moeten met de hand worden gedaan. Om te voorkomen dat er voedingsbodems voor onkruid ontstaan, is de veegfrequentie verdubbeld. Er wordt ook meer handmatig gewerkt op de plaatsen waar de veegwagen niet kan komen. Op sommige plekken kan een wat weelderig beeld ontstaan omdat het vijf weken duurt voordat in alle wijken het onkruid met de nieuwe methode is behandeld.

Uitputten
Met chemische onkruidbestrijding kon het plantje al in een vroeg stadium worden bestreden. Nu kan het pas worden behandeld als het al een plantje is. Bovendien blijven de wortels zitten en komt het onkruid sneller terug. Dat betekent dat de onkruidmachines vaker moeten worden ingezet, zodat dat het plantje uiteindelijk uitput en het niet of minder snel terugkomt.

Leerjaar
Met de nieuwe methoden moet ervaring worden opgedaan, om een zo optimaal mogelijk resultaat tegen aanvaardbare kosten te verkrijgen. Door dit jaar verschillende systemen in te zetten kan goed worden vergeleken welke methode het beste resultaat geeft.